Organic Rules and Certification

Browse by Country

eprintidItem typeaddress
1667Accreditation bodiesPolskie Centrum Akredytacji (Polish Centre for Accreditation)
Szczotkarska 42 str. PL 01-382 Warsaw Poland.
+48-223557000
sekretariat@pca.gov.pl
1669Competent authoritiesMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, (Ministry of Agriculture and Rural Development)
Department of Agricultural Markets, Ul. Wspólna 30, PL-00-930 Warszawa, Poland
+48 (0)22 6231632
rolnictwoekologiczne@minrol.gov.pl
2122Competent authoritiesInspekcja Jakosci Handlowej Arykulów Rolno-Spozywczych (IJHARS), (Main Inspectorate of Agricultural and Food Quality (IJHARS).
Ul. Wspólna, PL-00 930 Warszawa, Poland
+48 (0)22 623 29 00
sekretariat@ijhars.gov.pl
2123Control bodies - certifiersPolskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A., (Polish Centre for Testing and Certification S.A.)
Ul. Klobuck 23a, PL-02 699 Warszawa, Poland. Branch office in Pila: Sniadeckich 5, PL-64 920 Pila, Poland
+48 (0)67 212 09 22 / Pila: +4
pcbcpila@pcbc.pila.pl
2124Control bodies - certifiersJednostka Certyfikujaca PNG z.o.o., (Certification Body PNG Ltd.)
Zajaczków, PL-20 065 Piekosów, Poland
+48 (0)41 306 4000
png@ecofarm.pl
1691Control bodies - certifiersEKOGWARANCJA PTRE Ltd., (Polish Ecological Agriculture Society)
Ul. Lrysowa 12/2, PL-20834 Lublin, Poland
0048-(0)413064000
biuro@ekogwarancja.pl
2126Control bodies - certifiersCOBICO Sp. z.o.o.
St. Grzegórzeka 77, PL-31 559 Krakow, Poland
+48 (0)12 632 3571
cobico@cobico.pl
2127Control bodies - certifiersBIOEKSPERT Ltd.
ul. Narbutta 3A, lok 1, PL-02-564 Warszawa, Poland
+48 (0)22 825 1078
bioekspert@bioekspert.waw.pl
2128Control bodies - certifiersBioCert Małopolska Sp. z.o.o.
Lubicz 25A, PK-31 503 Kraków, Poland
+48 (0)12 430 3606
sekretariat@biocert.pl
2129Control bodies - certifiersAGRO BIO TEST Sp. z.o.o.
ul. Nowoursynowska 166, PL-02 787 Warszawa, Poland
+48 (0)22 847 8739
agro.bio.test@agrobiotest.pl
2120Certification subsidiesAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture (ARMA)
ul. Poleczki 33 59, PL-02 822 Warszawa, Poland
+48 (0) 800 380084
info@arimr.gov.pl